VIMED | Gói thử lò hấp tiệt trùng Bowie Dick Test Sheet - tương đương 00130LF

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

1250 3M - Test kiểm soát gói đồ vải

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

1228 3M - Băng keo chỉ thị nhiệt Hyrogen Peroxide dành cho lò Plasma

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Chỉ thị hóa học, plasma 1248 - 1348 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

1251 | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn EO-GAS 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm y tế co giản - Soft Cloth 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm dạng cuộn 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm dạng cuộn 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng thun cuộn tự kết dính coban - Coban 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

MÀNG MỔ IOBAN VÔ TRÙNG TẨM I ỐT | IOBAN 6635 - 6640 - 6650

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng phim trong vô trùng 3M Tegaderm Film |1623W - 1624W - 1626W

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd