DUNG DICH KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO - CIDEX OPA 3.78L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

DUNG DỊCH NGÂM TẨY RỬA HOẠT TÍNH ENZYM - CIDEZYME 5L+1L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Viên ngâm sát khuẩn Presept 2.5gr

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Thùng Ngâm dụng cụ Cidex - Cidex Tray

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Aniosyme X3 1L & 5L - Dung dịch tẩy rửa đa enzyme

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Synergy 5 1L&5L - Dung dịch tẩy rửa 5 Enzyme

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios gel NPC 85 - Dung dịch rửa tay nhanh

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Safe Manuclaer NPC HF - Dung dịch rửa tay thường quy mới

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

Dermanios Scrub - Dung dịch rửa tay phẩu thuật

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch rửa tay phẩu thuật Microshield 4%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch rửa tay phẩu thuật nhanh Microshield Handrub

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch rửa tay sát khuẩn, tắm bệnh nhân Microshield 2%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch tiệt trùng lạnh dụng cụ nội sôi Steranios 2%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd