Túi ép tiệt trùng cuộn dẹp - Flat Reel Pouch

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi ép tiệt trùng Cuộn Phồng - Sterilization guess

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Giấy Gói, khăn gói dụng cụ y tế Crepe Paper

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi giấy y tế tiệt trùng - Sterilization Paper bag

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Que test kiểm tra tiệt khuẩn - Test Strip Indicator Mpack

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt PLASMA 19mm x 50m tương đương 1228 3M

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt EO - ETO Indicator Tape

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-12 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-18 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-24 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd