HAWO HD 650 DC ECOPAK (GERMANY) - Máy hàn túi tiệt trùng in hạn dùng

Máy hàn túi tiệt trùng in hạn dùng của Đức - HAWO HD 650 DC ECOPAK

DÒNG MÁY THỜI TRANG, CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG...V..V