EO Gas Chemical Indicator - DinhVietmedical Co.,Ltd

EO Gas Chemical Indicator :

Sản phẩm miếng dán chỉ thị nhiệt EO gas tiện lợi. 

Các label EO dán trên tất cả các sản phẩm cần kiểm tra, tiện lợi, nhanh chóng,

sản phẩm chuyển màu đồng nhất, chính xác, rõ ràng.

chuyển từ màu Đỏ Sang màu Xanh

xác định sản phẩm đã qua tiệt trùng bằng khí EO hay chưa.

Đóng gói :

40 Pcs/Tờ, 500Tờ/Túi.

10 Túi or 20 Túi / Thùng Carton.