Danh mục tin tức

dinhvietmedical

Hội nghị tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh

 

 

Ngày 30/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn(KSNK) tại Khoa Gây mê hồi sức và hồi sức tích cực trong cơ sở khám chữa bệnh.

Tham dự Hội nghị, có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; TS. Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam; đại diện CDC tại Việt Nam; cùng đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ/Cục/Viện,đơn vị, Bệnh viện thuộc/trực thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo, chuyên viên Hội kiểm soát nhiễm khuẩn; các cơ quan truyền hình thông tấn đã về dự và đưa tin cho Hội nghị.

PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến- Bộ Trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến- Bộ Trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhấn mạnh: Kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò quan trọng trong khám bệnh, chữa bệnh. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại các quốc gia châu Âu khoảng 5%, trong khi con số này tại các nước thu nhập thấp và trung bình là 5,7%-19,1%. Đây là một trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, tăng biến chứng, ngày điều trị, chi phí nằm viện, tỷ lệ tử vong. Nhiễm khuẩn bệnh viện cũng gây quá tải, giảm chất lượng và uy tín bệnh viện và trở thành gánh nặng.

Đồng chí Bộ trưởng, Trưởng Ban cũng cho biết: Bộ Y tế đã ban hành Quy chế thành lập khoa chống nhiễm khuẩn tại Quy chế bệnh viện (1997) và Thông tư số 18/2009/TT-BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đến nay, công tác KSNK đã đạt được một số kết quả nhất định: bước đầu thực hiện giám sát ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ vệ sinh tay, giám sát tuân thủ các quy trình KSNK, giám sát vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh, từng bước chuẩn hóa công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, tăng cường vệ sinh bệnh viện, chủ động phòng chống bệnh dịch. Bên cạnh những kết quả đã đạt được đó nhiễm khuẩn bệnh viện đang là vấn đề rất đáng quan ngại hiện nay. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương (2013), khảo sát tại khoa Hồi sức tích cực của 15 Bệnh viện từ 3 miền Bắc, Trung, Nam cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là 27,3%, tỉ lệ sử dụng kháng sinh thay đổi ở các khoa và Bệnh viện dao động từ 60,5% đến 99,5%. Các Bệnh viện tuyến Trung ương có tỷ lệ NKBV cao hơn và tác nhân hàng đầu gây NKBV.  

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đồng chí Bộ trưởng, Trưởng Ban thực trạng của nguyên nhân đó là: Một số người đứng đầu cơ sở y tế chưa nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác KSNK; Nhân lực giám sát chuyên trách KSNK thiếu ở hầu hết các Bệnh viện; cùng với đó nguồn lực cho KSNK còn hạn hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác KSNK tại nhiều bệnh viện chưa được quan tâm đầu tư đúng quy định; Công tác KSNK tại các bệnh viện tập trung nhiều vào giặt là, hấp sấy, quản lý chất thải mà chưa chú trọng vào công tác giám sát; cũng như chưa có chương trình đào tạo KSNK hiệu quả trong các trường, do vậy các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế khác khi và làm việc tại các cơ sở y tế chưa có đủ kiến thưc, kỹ năng về phòng ngừa và KSNK.

Thông qua Hội nghị này đồng chí Bộ trưởng, Trưởng Ban yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cam kết triển khai thực hiện đúng, đầy đủ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn chuyên môn về KSNK do Bộ Y tế ban hành. Truyền thông, nâng cao nhận thức nhận thức, kiến thức và kỹ năng về KSNK cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh; Thiết kế/cải tạo cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, điều kiện cho phòng ngừa cách ly, thực hành vô khuẩn, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tiệt khuẩn và bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động KSNK theo cơ cấu giá viện phí dành cho KSNK; bên cạnh đó bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn, đã được đào tạo và có chứng chỉ về KSNK làm KSNK chuyên trách. Bảo đảm nhân viên y tế trực tiếp điều trị và chăm sóc người bệnh phải được đào tạo về KSNK. Tăng cường nhân lực cho khoa hồi sức tích cực và khoa Gây mê hồi sức để bảo đảm chăm sóc toàn diện người bệnh; cũng như đẩy mạnh vai trò kiểm tra, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, Giám sát tuân thủ thực hành KSNK cho nhân viên y tế, sinh viên, học sinh, người bệnh và người nhà. Tăng cường giám sát vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, cách ly theo đúng hướng dẫn chuyên môn KSNK đã ban hành nhằm giảm thiểu tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện đến mức thấp nhất; Thực hiện cải tiến chất lượng KSNK góp phần bảo đảm cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện KSNK, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện đúng quy định.

Hội nghị diễn ra 01 ngày tại Hà Nội

Mguồn https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/hwUjUacn23Hf/content/hoi-nghi-tang-cuong-cong-tac-kiem-soat-nhiem-khuan-trong-co-so-kham-chua-benh

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận

Top